ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปึกเตียน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองกระปิ หมู่ที่ ๑ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 14
2 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 58
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองกะปิ หมู่ที่ ๑ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพขรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 28
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางเข้าประปาถึงบริเวณเส้นหลักศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 44
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางเข้าประปาถึงบริเวณเส้นหลักศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 75
6 ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 62
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หนองลำมะตุ่นแยกตรงไปชนคลองสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน งานพัสดุ 49
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หนองลำมะตุ่นแยกตรงไปชนคลองสาย ๒ หมู่ที่ ๒ งานพัสดุ 43
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ เหมืองซอยบ้านนาตีนไกล ม.4 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 171
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย๔ บ้านนาตีนไกล หมู่ที่ ๔ งานพัสดุ 380
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านนาตีนไกล ม.4 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 343
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย๔ บ้านนาตีนไกล หมู่ที่๔ งานพัสดุ 55
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาตคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองส่งน้ำ สายนาตาตั๋ง หมู่ที่1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 213
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเททับคอนกรีต ซอย 3 ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลปึกเตียน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 77
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเททับคอนกรีต บ้านนาครั่ง ซอย 1 ม.3 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 53
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซม ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองทรายสายกลาง หมู่ที่1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 83
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 ตำบลปึกเตียน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 221
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิชัย อิ่มอาบ หมู่ที่ 2 ตำบลปึกเตียน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 53
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิชัย อิ่มอาบ ม.2 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 170
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดอนทราย ม.2 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 50
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ทางลงทะเลม้าน้ำ ม.3 งานพัสดุ 45
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านหนองลำมะตุ่นแยกสายตรงไปชนคลอง สาย2 ม.2 ผู้ช่วยป้องกัน 44
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเททับคอนกรีต หนองลำมะตุ่น ซอย 6 ม.2 งานพัสดุ 45
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 97
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ อบต.ปึกเตียน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 76
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกอกบ้านหนองหมุหมู่ที่4 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 181
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยป้องกัน 227
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกาสรระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 361
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนเรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 931
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่2 ให้แก่่โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ช่วยป้องกัน 798

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ปึกเตียน
 

 

ติดต่อชำระภาษี

โทร.064-7842697

Line ID: puktien
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้92
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้655
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1258
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1500
mod_vvisit_counterเดือนนี้5299
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5397
mod_vvisit_counterทั้งหมด95970

We have: 11 guests online
ไอพีคุณ: 18.205.66.93
วันนี้: มี.ค. 22, 2023

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล