ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปึกเตียน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 80
2 ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ผู้ช่วยป้องกัน 65
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 1899
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปึกเตียน หมู่ที่ 1 ถึง สุดเขตพื้นที่ปึกเตียน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 441
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานปึกเตียน หมู่ที่ 1 ถึง สุดเขตพื้นที่ปึกเตียน ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 165
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ 1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 174
7 ประกาศขายทอดตลาด 2566 ผู้ช่วยป้องกัน 273
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ผู้ช่วยป้องกัน 399
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 253
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 143
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกำพร้า พวงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 132
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก เรียบคลอง D๘ ฝั่งซ้ายและขวา ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 157
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 265
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองกระปิ หมู่ที่ ๑ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 127
15 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 208
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองกะปิ หมู่ที่ ๑ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพขรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 148
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางเข้าประปาถึงบริเวณเส้นหลักศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 172
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางเข้าประปาถึงบริเวณเส้นหลักศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 190
19 ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 198
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หนองลำมะตุ่นแยกตรงไปชนคลองสาย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปึกเตียน งานพัสดุ 150
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หนองลำมะตุ่นแยกตรงไปชนคลองสาย ๒ หมู่ที่ ๒ งานพัสดุ 138
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ 1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ช่วยป้องกัน 75
23 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ เหมืองซอยบ้านนาตีนไกล ม.4 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 284
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย๔ บ้านนาตีนไกล หมู่ที่ ๔ งานพัสดุ 494
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 บ้านนาตีนไกล ม.4 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 444
26 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย๔ บ้านนาตีนไกล หมู่ที่๔ งานพัสดุ 159
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาตคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองส่งน้ำ สายนาตาตั๋ง หมู่ที่1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 371
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเททับคอนกรีต ซอย 3 ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลปึกเตียน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 180
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเททับคอนกรีต บ้านนาครั่ง ซอย 1 ม.3 ปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ 161
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซม ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองทรายสายกลาง หมู่ที่1 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 191

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ปึกเตียน
 

 

ติดต่อชำระภาษี

โทร.064-7842697

Line ID: puktien
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1155
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้453
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1155
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6918
mod_vvisit_counterเดือนนี้14186
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว35925
mod_vvisit_counterทั้งหมด393422

We have: 21 guests online
ไอพีคุณ: 44.210.99.209
วันนี้: เม.ย. 14, 2024

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล